Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2788 (2020-2021)
Innlevert: 11.08.2021
Sendt: 12.08.2021
Svart på: 17.08.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Hvor mye har prosessen med kontrahering, planlegging, prosjektering og terminering av kontrakt knyttet til Mjøsbrua kostet til nå og hvilke konsekvenser har termineneringen av kontrakten å si for økonomien og fremdriften i prosjektet ny Mjøsbru?

Grunngiving

Statsminister Erna Solberg har uttalt til avisa GD, at Høyre og regjeringen er garantisten for 4-felts motorveg til Lillehammer. En del av dette prosjektet er planlegging og bygging av nye Mjøsbrua. Nye Veier AS, som har dette prosjektet i sin portefølje, annonserte 3. juni 2020 at de hadde valgt å gå videre med det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani til konkretiseringsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud, inkludert ny Mjøsbru. I styremøte den 29. juni 2021 besluttet Nye Veier AS å terminere kontrakten med totalentreprenøren. Særlig deler av norsk entreprenørbransje har stilt spørsmål ved konkurranseformen som ble brukt ved tildelingen av denne kontrakten. Det bemerkes at ingen norske entreprenører valgte å delta i konkurransen om byggingen av ny Mjøsbru. Ut fra hjemmesiden til Nye Veier AS har reguleringsplanen for dette prosjektet ikke blitt sendt ut på høring.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg vil vise til at Nye Veier AS har besluttet å avbestille totalentreprisekontrakten for dette prosjektet fordi totalentreprenøren gjennom den integrerte samhandlingsfasen ikke klarte å sannsynliggjøre at prosjektet kunne leveres innenfor budsjettprisen. Nye Veier AS har et stort ansvar med å forvalte samfunnets felles midler på best mulig måte. Når totalentreprenøren ikke kan prosjektere og utvikle prosjektet innenfor avtalt budsjettpris, er både anskaffelsesregelverket og Nye Veier AS gjennomføringsmodell tydelig på at avbestilling er eneste alternativ.

Selv om Nye Veier AS måtte gå til det skritt å avbestille kontrakten, så har medgått tid og ressurser, ifølge Nye Veier AS vært verdifulle for selskapet. Nye Veier AS kontraktspart har gjennom en 8 måneders periode utført analyser, levert tekniske rapporter og utarbeidet forslag til løsninger for konstruksjoner og linjeføringer som har høy verdi for det videre arbeidet. Kunnskap og erfaringer som er ervervet i denne perioden vil bli brukt aktivt i neste fase av prosjektet. Avbestillingen av kontrakten gir selskapet muligheter for revidering av kontraktstrategier og konkurranseform med målsetning om en positiv effekt på økonomien.