Skriftleg spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2504 (2020-2021)
Innlevert: 17.06.2021
Sendt: 18.06.2021
Svart på: 24.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Norge er et langstrakt land, med mye vei. I fjor og i år har flere valgt bilferie i Norge, det har gjort at problemet med for få rasteplasser har blitt ekstra synlig. Samtidig er næringstransporten stor og langtransportsjåførene opplever at arbeidsdager uten tilgang på toalettfasiliteter er krevende. Mange og gode rasteplasser er viktig for trafikksikkerhet, trivsel og gode hygieniske forhold langs veiene våre.
Hvilke grep tar statsråden for å sikre at vi har mange nok rasteplasser, med god nok standard langs norske veier?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Vi trenger gode rasteplasser langs riksveiene i Norge. Det bidrar til trygge og komfortable reiser for privatbilister og yrkessjåfører. Regjeringen følger opp Granavoldenplattformen og vedtok desember 2020 en ny strategi for rasteplasser langs riksvei. Den ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier. Strategien setter krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden.

Å ha gode fasiliteter langs veien for trafikantene er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. I denne strategien sørger vi for at det blir maksimalt én times kjøring mellom de store rasteplassene.

Det er i dag om lag 700 rasteplasser i Norge. Målet i strategien er at det skal bli færre, men bedre rasteplasser. Det vil bli om lag 150 hovedrasteplasser langs riksveiene. Disse skal være tilgjengelig for alle typer kjøretøy hele året.

I strategien legges det opp til to typer rasteplasser. Minimumskrav og økt standard. Toalett, utemøbler, avfallshåndtering, informasjonstavle og egne parkeringsplasser for MC og sykler er noen av minimumskravene. For det økte standardnivået kan det i tillegg være aktuelt med tømmeanlegg for bobil og buss, områder tilrettelagt for lek og utkikkspunkt.

For å få mest mulig igjen for pengene har vi gått inn for at minimumskravene skal være hovedregelen for standardvalg. Økt standard skal bare velges der hvor det er mye trafikk og dette gir mye igjen for pengene vi bruker. Basert på disse kravene vil 50 av dagens rasteplasser bli hovedrasteplasser slik de er, mens 60 plasser må oppgraderes. Det må bygges om lag 45 nye hovedrasteplasser.

Utbyggingen skal skje innenfor rammene av ny Nasjonal transportplan (2022-2033) og følges opp i de årlige budsjettene ved oppstart av nye store prosjekter hvor rasteplasser inngår, samt tilstrekkelige økonomiske rammer til utbedringer der det er aktuelt.

Jeg vil avslutningsvis også få minne om at koronapandemien var årsak til at flere veikroer og lignende som normalt tilbyr toaletter og andre fasiliteter for sjåfører, samt noen av Statens vegvesens toaletter på rasteplassene måtte holde stengt sist sommer.