Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:101 (2019-2020)
Innlevert: 16.10.2019
Sendt: 17.10.2019
Svart på: 01.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Hva er kostnadene og hvor mange årsverk er knyttet til driften av hvert av de fire regionale helseforetakene (RHF-ene), når man ser bort fra de underliggende virksomhetene (HF-ene), og hvordan har antall årsverk og kostnader utviklet seg fra 2013 for selve RHF-ene?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]