Skriftleg spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:66 (2019-2020)
Innlevert: 10.10.2019
Sendt: 11.10.2019
Svart på: 22.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva budsjetterer justisministeren med som lønns- og prisvekst i sum, i forslaget til driftsbudsjett for politiet for 2020?

Grunngiving

I budsjettproposisjonen for 2019 omtalte justisdepartementet hva lønns- og prisveksten på politiets driftsbudsjett ville utgjøre i 2019. Dette opplyser ikke justisdepartementet om i årets budsjettproposisjon under politiets driftsbudsjett for 2020.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]