Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:56 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Vil kommunene få nok penger i 2020 til å følge opp bemanningsnormen og pedagognormen, uten at de må kutte i andre tjenester?

Grunngiving

Statsbudsjettet regjeringen har presentert for 2020 vil innebære den laveste veksten i frie midler for kommunene som er presentert på 15 år. Dette kommer etter at den årlige budsjettundersøkelsen for kommunene (fra KS i 2018) viser at et flertall av kommunene forventet at utgiftene ville øke mer enn inntektene i år. En av årsakene som trekkes frem er overføring av nye oppgaver og krav til kommunene som ikke fullfinansieres. 80 % mener de ikke får nok penger til å fullføre bemanningsnormen og pedagognormen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg