Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:48 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Til behandling

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Den tyrkiske regjeringen har gitt grønt lys for en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Norge er en del av koalisjonen i kampen mot IS. Hvordan stiller regjeringen seg til en eventuell tyrkisk invasjon av Nord-Øst Syria, vil en slik invasjon være i tråd med folkeretten og hva foretar regjeringen seg isåfall ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia?

Grunngiving

Kurderne i Nord-Syria har i koalisjonen mot IS som også Norge deltar tatt på seg store ofre på vegne av verdenssamfunnet. Nå har den tyrkiske regjeringen gitt grønt lys til en invasjon av Nord-Syria for å slå ned på kurderne. Spørsmålstiller vil vite om dette er i tråd med folkeretten og hva regjeringen foretar seg ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia.

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine M. Eriksen Søreide: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg