Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:44 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Til behandling

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge utbyggingen. ta initiativ til en bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover? En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg