Skriftleg spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:45 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Til behandling

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?

Grunngiving

Regjeringen anbefalte i Prop. 151 S (2015-2016) at Åsegarden leir avvikles innen utgangen av 2019, og at alliert øving og trening i større grad gjennomføres ved baser tilknyttet Forsvarets avdelinger.
Regjeringen anbefalte videre at Alliert treningssenter videreføres i Nord-Norge med hovedsete i Porsanger, samt at den utenlandske øvingen og treningen som i dag gjennomføres i større grad gjennomføres sammen med norske avdelinger på de basene hvor disse avdelingene øver og trener, etter utrangering av Åsegarden leir.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg