Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2256 (2018-2019)
Innlevert: 05.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Svart på: 13.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Er en slik invitasjon til Storbritannia til å bli med i EFTA, diskutert mellom EFTA-ministerne og hva er den norske regjeringens holdning til en eventuell søknad fra Storbritannia om medlemskap i EFTA?

Grunngiving

Den sveitsiske avisen Tagesanzieger skriver (30.8)at Sveits vil foreslå for Storbritannia at de etter en "no deal" brexit går inn i EFTA. Den sveitsiske handelsministeren, Parmelin og en parlamentarikerdelegasjon vil, ifølge avisen, foreslå dette for britene under et forestående besøk i London i begynnelsen av oktober.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmålet om å invitere Storbritannia inn i EFTA etter en "no deal" brexit har ikke vært diskutert mellom EFTA-ministrene. Britiske myndigheter har gjentatte ganger sagt at de anser EFTA- og EØS-medlemskap som uaktuelt for Storbritannia. En eventuell britisk forespørsel om EFTA-medlemskap vil måtte bli gjenstand for grundige vurderinger, der det tas utgangspunkt i hva som vil tjene norske interesser.