Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:2235 (2018-2019)
Innlevert: 03.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Til behandling

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Vil regjeringen sørge for at Telenor og NKOM vedlikeholder kobbernettet slik at ingen blir uten telefoni eller internett i deler av landet? Og vil det bli sørget for at innbyggerne i slike områder vil bli informert om dette, slik at de blir beroliget?

Grunngiving

Den 10. april 2019 fikk digitaliseringsminister Astrup et spørsmål fra meg angående Telenors vedlikehold og reparasjon av kobbernettet. Grunnlaget for spørsmålet var at kunder, både private og bedrifter, i distrikts-Norge opplevde at Telenor ikke prioriterte vedlikehold og reparasjon i områder der det ikke var annen telefon- og mobildekning. Endel innbyggere mente sågar at Telenor ikke overholdt leveringsplikten sin på telefoni. Det hele kulminerte med at Telenor sendte ut brev til kundene i kobbernettet om at de ville slutte å vedlikeholde og reparere dette nettet, fordi det skulle utfases. I svaret fra statsråden fikk jeg oppfatningen av at dette var ordnet opp i, og at Telenor ville sørge for at alle som ikke hadde 4G-dekning innendørs i fortsettelsen ville få både vedlikeholdt og reparert kobbernettet. I tillegg har NKOM en dialog med Telenor vedrørende saken. Sist uke var jeg på besøk på Myssa i Sokndal kommune i Rogaland. I dette området bor barn med omsorgsbehov fra det offentlige. I dette området har de mottatt brev likelydende det som ble sendt ut i vår, og de opplevde at Telenor ikke vedlikeholdt linjen. Dette så jeg da også selv, ved at de viste meg en avbrukket stolpe som hang i løse luften etter kobberledningene. Den har hengt slik i lengre tid. Rett over veien ligger en nedbrukket stolpe, der ledningen er «reparert» ved at den er stroppet fast i autovernet og går via 2-3 trær over til en abonnent på andre siden av elven som renner langs veien. Dette oppleves ikke av innbyggerne som hverken vedlikehold eller reparasjon. I tillegg opplever innbyggerne at Telenors brev om stopp i vedlikehold og reparasjon er en realitet. De har ikke oppfattet at det er sendt ut noen «kontramelding». Jeg har hatt flere henvendelser vedrørende dette, og liknende saker i løpet av sommeren, og dette bekymrer innbyggere og lokalpolitikere i store deler av utkant-Norge. Blant annet har en person tatt kontakt med meg og fortalt at han har brukt både mye energi og mye tid på å få kontakt med Telenor, og få svar og hjelp til reparasjon av telefonlinjen i næheten av Myssa.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg