Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2234 (2018-2019)
Innlevert: 03.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Nils Kristen Sandtrøen (A)

Spørsmål

Nils Kristen Sandtrøen (A): Kan samferdselsministeren garantere at undergangen på Skarnes stasjon er klar for bruk til førjulstiden neste år?

Grunngiving

Skarnes stasjon har flere ganger vært dekket i Glåmdalen. Blant annet ordfører Knut Hvithammer har tydelig formidlet hvorfor arbeidet må komme i gang. Flere eldre må nå ta drosje mellom hjemmet og legesenteret for å komme fram. 13.august uttrykte lederen av transportkomiteen at Skarnes stasjon er klar for bruk til førjulstiden neste år. For å få til dette krever det at spaden settes i jorda, og at det praktiske arbeidet nå faktisk raskt kommer i gang.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Ei ombygging av Skarnes stasjon har vore under planlegging sidan 2009, og er i handlingsprogrammet til jernbanesektoren for perioden 2018-2029 føresett gjennomførd innan 2021. Ombygginga er no planlagt fram til godkjent detaljplan. Medio juni i år signerte Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtale om å prosjektera ferdig, og dessutan gjennomføra bygginga av stasjonen. Ferdigstilt detaljplan for tiltaket omfattar:

• Etablering av to sideplattformer for å gjera det mogleg med samstundes passasjerutveksling utan trafikale restriksjonar for to 220 meter lange persontog.

• Etablering av gangkulvert mellom sideplattformane.

Fristen for å ta i bruk anlegget er i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR sett til desember 2021.