Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:2232 (2018-2019)
Innlevert: 02.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Til behandling

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hva vil statsråden gjøre for at tollstasjonen får enda mer fleksible åpningstider?

Grunngiving

Bjørnfjell Tollsted har en hovedtyngde på ca. 90 prosent lettbedervelige varer. Stasjonen har i dag begrensede åpningstider. Det gis dispensasjon fra de begrensede åpningstidene i noen perioder av året, men dette må avtales på forhånd. I høytider som jul og påske er tollstasjonen stengt. Eksportnæringen i området mener de begrensede åpningstidene og stengning i høytider fører til store merkostnader. I tillegg konsentreres trafikken på gitte tidspunkt istedenfor at den spres utover døgnet og alle dager.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg