Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2195 (2018-2019)
Innlevert: 28.08.2019
Sendt: 29.08.2019
Svart på: 04.09.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): EFTA og Mercosur er nylig enige om en ny handelsavtale. Denne avtalen forplikter Brasil til å ratifisere Parisavtalen. Parisavtalen er lite forpliktende og har få sanksjonsmuligheter.
Kan Statsråden redegjøre for hva som er sanksjonene i avtalen om Brasil fører en politikk som er i strid med Parisavtalen?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Kapitlet om handel og bærekraftig utvikling i frihandelsavtalen mellom EFTA og Mercosur forplikter blant annet partene til å gjennomføre forpliktelsene som følger av FNs klimakonvensjon og Parisavtalen. Dersom en part bryter forpliktelsene i kapitlet i handelsavtalen, kan dette behandles gjennom ulike mekanismer slik som dialog i frihandelsavtalens blandede komité, konsultasjoner, velvillig mellomkomst, forlik og mekling.

Frihandelsavtalen med Mercosur gir oss ytterligere en plattform for dialog hvor vi kan ta opp spørsmål knyttet til klima, miljø og arbeidstakerrettigheter.