Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2117 (2018-2019)
Innlevert: 16.08.2019
Sendt: 19.08.2019
Svart på: 28.08.2019 av helseministeren Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvor lenge skal befolkningen i Øst-Finnmark måtte vente på å få landingsplass for helikopter på det nye sykehuset i Kirkenes?

Grunngiving

Helikopterlandingsplass på nye Kirkenes sykehus var prosjektert, men det meldes nå om at det må utsettes på grunn av manglende bevilgninger. Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset sier at de har søkt om investeringsramme til helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus, men at de ikke ligger inne i det foreløpige 2020-budsjettet hos Helse Nord. Det betyr utsettelse av ferdigstillelsen av helikopterlandingsplassen i Kirkenes.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det nye sykehuset i Kirkenes er forberedt for ny helikopterlandingsplass. Grunnarbeider er gjort og overføringstunnel frem til sykehus er ferdigstilt. Helikopterlandingsplass var opprinnelig planlagt finansiert som del av det totale byggeprosjektet, men underveis i prosjektet måtte midlene omprioriteres. Helse Nord RHF har orientert meg om at helikopterlandingsplass ble vurdert som mulig å utsette uten at det gikk på bekostning av pasienttilbudet.

Med nytt sykehus er avstanden til sykehus redusert fra 16,2 til 11 km, og tid med bil fra flyplass til sykehus er redusert fra omtrent 21 til omtrent 11 minutter. Beliggenheten til det nye sykehuset gjør også at transporten slipper å ta seg gjennom trafikken i sentrum av Kirkenes.

Styret i Finnmarkssykehuset har anmodet Helse Nord RHF om særskilt bevilgning på ca. 20 mill. kroner for å ferdigstille helikopterlandingsplassen. Ved årets rullering av økonomisk langtidsplan ble andre prosjekter prioritert foran denne anmodningen. Finnmarkssykehuset har et stort og omfattende investeringsbudsjett, som blant annet innbefatter det nye sykehuset i Kirkenes, Sàmi Klinihkka, oppbygging av helsetjenester i Alta og forberedelser til nytt sykehus i Hammerfest. Prioriteringene av investeringsmidlene må også ses i en slik helhetlig sammenheng.

Jeg forventer at Helse Nord RHF vil vurdere saken på nytt ved neste års rullering av økonomisk langtidsplan. Frem til egen landingsplass er ferdigstilt ved Finnmarkssykehuset Kirkenes, vil pasienter som kommer inn med helikopter bli fraktet med ambulansebil mellom flyplassen og sykehuset. Sykehuset oppfatter at denne midlertidige løsningen ivaretar pasientsikkerheten på en forsvarlig måte inntil permanent løsning er på plass.