Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:2015 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Svart på: 12.08.2019 av helseministeren Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Når får innbyggerne i Øst-Finnmark et luftambulanseberedskapstilbud som ikke er avhengig av forsvarets helikoptre?

Grunngiving

1.7 overtok Babcock Scandinavian AirAmbulance AB ansvaret for ambulanseflytransport I Norge. Overgangen har vært preget av mye usikkerhet, og fortsatt er beredskapen i Øst-Finnmark avhengig av innsatsen til Forsvarets Bell 412-helikopter. Kirkenes-basen til ambulanseflyene har mangel på personell, med det resultat at Kirkenes-flyet har vært utmeldt hver eneste natt i flere uker. Tidligere har statsråden sagt at man skal komme over til normal luftambulanseberedskap i løpet av juli, men situasjonen i Øst-Finnmark ser ut til å vedvare.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som det framgår av pressemelding fra Helse Nord 31.7.2019 var den nye operatøren i ambulanseflytjenesten, Babcock, i normal drift fra 1.8.2019. Forsvaret sin bistand opphørte 2.8.2019 kl 8.00.

Når det gjelder Kirkenes-basen så opplyser Helse Nord følgende:

"I perioden fra 1. juli til og med 1. august var flyet i Kirkenes ute av beredskap om natten med sitt ordinære ambulansefly i 14 netter. For alle disse nettene var kortbanefly i Alta tilgjengelig.

Det er normalt at fly fra andre baser dekker opp beredskapen når fly på en base fra tid til annen går av beredskap av ulike grunner. For flere av disse nettene var også det svenske erstatningsflyet ved basen og Bell-helikopteret i Kirkenes tilgjengelig. Det innebærer at base Kirkenes i perioder har hatt beredskap med både ordinært ambulansefly samt erstatningsfly fra Babcock, i tillegg til Bell-helikopteret."