Skriftleg spørsmål fra Peter Frølich (H) til eldre- og folkehelseministeren

Dokument nr. 15:2023 (2018-2019)
Innlevert: 01.08.2019
Sendt: 01.08.2019
Svart på: 09.08.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

Peter Frølich (H)

Spørsmål

Peter Frølich (H): Er statsråden enig i at alkohollovens unntaksbestemmelse jf. § 14-3 punkt 16 (3) tolkes for strengt når det forbys å opprette arrangementer på sosiale medier som inviterer til alkoholsmaking (eller tilgrensende kursing) innenfor kontrollerte rammer?

Grunngiving

I flere kommuner rundt om i landet arrangeres det ulike arrangementer der kunnskap om alkoholholdig drikke er en del av konseptet. Eksempelvis arrangeres det øl-festivaler, vinskoler, vin og øl-smaking og ølbryggekurs. Alkoholforskriften kapittel 14 fastslår at reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholforskriften inneholder imidlertid en unntaksregel som sier at «det kan gis nøkterne opplysninger som er nødvendige for å gjøre slike arrangementer og innholdet i arrangementene kjente» jf.§ 14-3 punkt 16 (3). Det finnes flere eksempler på at ulike kommuner tolker alkoholloven svært ulikt. For eksempel har Bergen kommune tolket regelverket strengt og nektet en vinbar å opprette et vinsmaking-arrangement på Facebook i forbindelse med besøk fra en vinprodusent. NHO reiseliv har gjort en juridisk vurdering av saken og konkludert med at det er hjemmel alkoholforskriftens unntaksbestemmelse jf. § 14-3 punkt 16 (3) for å opprette denne typen arrangement på sosiale medier. Dersom det ikke skal være mulig for serveringssteder mm. å markedsføre denne typen arrangementer vil det kunne gå ut over driften og mangfoldet i tilbudet av ulike sosiale og kulturelle arrangementer.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det er riktig at det er tillatt å informere om alkoholholdig drikk på ulike arrangementer, og at det er adgang til å gjøre slike arrangementer kjent, også på sosiale medier.Som representanten Frølich er inne på, er det tillatt å gi nøkterne opplysninger som er nødvendige for å gjøre slike arrangementer og innholdet i arrangementene kjent. Slike opplysninger kan gis i alle medier, også i sosiale medier. For å sikre mot unødvendig eksponering for alkoholreklame, er det satt opp noen begrensninger. Opplysningene som gis skal være nøkterne og nødvendige, og skal ikke ledsages av bilder eller illustrasjoner som framstiller alkoholholdig drikk. Opplysninger om hvilke produsenter og grossister som deltar på arrangementet er ikke tillatt i sosiale medier, aviser og andre medier hvor man mer tilfeldig blir eksponert for markedsføringen, men man kan opplyse om arrangementets hjemmeside og gi nærmere opplysninger der.Dersom kommunene har spørsmål om hvordan regelverket er å forstå, kan de ta kontakt med Helsedirektoratet. Helsedirektoratets nylanserte elektroniske rundskriv om alkoholloven og alkoholforskriften er tilgjengelig her https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol.