Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:1984 (2018-2019)
Innlevert: 27.06.2019
Sendt: 28.06.2019
Svart på: 03.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Behandlingstida for våpensøknader har auka kraftig i samband med politireforma, og eg fekk nyleg vita at Sør-Øst politidistrikt varslar søkarar om at det kan ta 3-4 månader å få svar. Meiner justisministeren at dette er greitt, eller vil han ta grep for å få behandlingstida ned igjen?

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Saksbehandlingstider for våpensøknad er lagt ut på politiets nettsider. Som det fremgår varierer det fra distrikt til distrikt hvor lenge søker må vente på svar.Det er politimesteren som har ansvaret for å sikre at politiets våpenforvaltning utøves på en forsvarlig måte i sitt distrikt, herunder at saksbehandlingstider i politiets forvaltningssaker er akseptable. Politidirektoratet har ansvaret for administrativ og faglig ledelse, styring og oppfølging av politidistriktene. Jeg forventer at Politidirektoratet og politidistriktene følger utviklingen i saksbehandlingstiden for våpensøknader, og ved behov iverksetter tiltak.