Skriftleg spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1923 (2018-2019)
Innlevert: 21.06.2019
Sendt: 21.06.2019
Svart på: 27.06.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Else-May Botten Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Botten Norderhus (A): Kan statsråden komme med en oversikt over utenlandske eiere på vindkraft som er i Norge?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]