Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1517 (2017-2018)
Innlevert: 07.05.2018
Sendt: 07.05.2018
Svart på: 22.05.2018 av helseministeren Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Babcock skal overta drift av ambulanseflyene i nord. Det hevdes at Babcock har inngått intensjonsavtale med Bedriftskompetanse AS om personalrekruttering dersom Babcock vinner anbudet. Helse Nords styreleder Marianne Telle er samtidig administrerende direktør av Bedriftskompetanse AS. Telle er også så nær venninne med Babcocks prosjektleder at hun var hennes forlover.
Har anbudsprosessen vært i tråd med regelverket om habilitet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styreleder Marianne Telle har valgt å trekke seg som styreleder for Helse Nord RHF. Hun gjorde dette av hensyn til Helse Nord RHF og resten av styret sin mulighet til å lede helseregionen i en krevende periode. Det er en beslutning som jeg respekterer, og jeg er takknemlig for den jobben hun har gjort.

Jeg kan ikke se at det har kommet fram noen opplysninger som tilsier at Marianne Telle har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen, eller fått informasjon som har gitt henne fordeler i hennes lederstilling.