Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1511 (2017-2018)
Innlevert: 04.05.2018
Sendt: 07.05.2018
Svart på: 15.05.2018 av helseministeren Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Det har gått en lengre diskusjon om fastlegenes arbeidspress, listelengde og inntekt.
Hva er det faktiske typiske lønnsnivået til fastleger basert på listelengde med dagens finansieringssystem?

Grunngiving

Vi vil gjerne ha en tabell med typisk inntekt for listelengde på: 400, 600, 800, 1000, 1200 og 1500. Med inntekt mener vi da summen fastlegen tar med hjem som personlig inntekt. Jeg vil gjerne også ha en oversikt over typiske kostnader ved å drive som fastlege. Jeg har forståelse for at det vil variere, men håper på mest mulig informasjon, eventuelt sortert i forskjellige typer kategorier fastlegekontor, for å få et mer helhetlig bilde av faktisk inntektsnivå og mulig inntektsnivå med dagens system.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Lenke til svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]