Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2017-2018)
Innlevert: 03.04.2018
Sendt: 04.04.2018
Svart på: 17.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Utover Follobaneprosjektet – hvordan har norske aktører klart seg i konkurransen om øvrige jernbanekontrakter de siste årene, og har statsråden noen anslag/oversikt over hvor stor del av Follotunnelkontraktenen som ender hos norske entreprenører?

Grunngiving

Det er viktig at vi både bygger landet og bidrar til utvikling av norske arbeidsplasser og bedrifter. God kontraktsstrategi, ryddige arbeidsfolk, vektlegging av HMS, og troverdig prosjektstyring er viktige faktorer om bør vektlegges. Ved utbygging av Follobanen gikk mange av kontraktene til utenlandske aktører.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til vedlegg i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]