Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1250 (2017-2018)
Innlevert: 03.04.2018
Sendt: 04.04.2018
Svart på: 06.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jon Gunnes (V)

Spørsmål

Jon Gunnes (V): Det har vært en betydelig vekst i jernbanesatsingen over statsbudsjettet de siste årene. Men aller viktigst er veksten i antall reisende og transportvolumene på jernbanen.
Kan statsråden gi en oversikt over veksten i antall reisende og utviklingen i godstransport på jernbanen de siste stortingsperiodene (for eksempel 2010-13 vs. 2014-17), så vel som utviklingen i bevilgning til vedlikehold, planlegging og investeringer?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen:

Lenke til svaret med tabeller og figurer i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]