Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Vestfold (1 - 20 av 24)
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 07.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi et anslag for de økonomiske nettogevinster av veireformen og jernbanereformen?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2127 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Svart på: 06.07.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor store midler som ble tildelt til miljøvennlig transport gjennom daværende Transnova i 2013, og hvor store midler det offentlige bruker nå på tilsvarende miljøtiltak gjennom Enova og andre virkemidler?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1982 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 19.06.2020

  Svart på: 26.06.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hva er statsrådens prinsipielle holdning til adgangen til å sette opp reindriftsgjerder på Finnmarksvidda, og hvordan vektlegger statsråden allemannsretten, mennesker og dyrs bevegelsesfrihet opp mot bruken av gjerder som konfliktdempende tiltak?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1976 (2019-2020)

  Innlevert: 18.06.2020

  Sendt: 19.06.2020

  Svart på: 24.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvilket arbeid pågår for å få de store IT- og teleselskapene som opererer i Norge til å samarbeide om å avdekke overgrep og kriminalitet som deles på deres plattformer?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Svart på: 09.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden se på situasjonen til Pilot flyskole og vurdere tiltak som kan gjøre det mulig for dem å fortsette undervisning også etter 8. juni?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1683 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil kulturministeren endre kriteriene slik at viktige kulturarrangører som Nøtterøy Kulturhus ikke ekskluderes fra kompensasjonsordningen for kulturarrangører?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1593 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 12.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvordan følger Justisdepartementet opp politiets varslingsrutiner i forbindelse med overgrepssaker, og sikrer at varsling av disse til kommuner og andre arbeidsgiver som trenger denne informasjonen skjer som tiltenkt i lov og forskrift, samt på hvilken måte vil justis- og beredskapsministeren sikre seg at slik vital informasjon blir delt med de rette etater og instanser fremover?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1500 (2019-2020)

  Innlevert: 04.05.2020

  Sendt: 05.05.2020

  Svart på: 12.05.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil regjeringen sørge for at Extend- Art og dance AS, og andre danseskoler, kommer inn under kompensasjonsordningene rettet mot idrett, kultur og frivillighet?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1467 (2019-2020)

  Innlevert: 29.04.2020

  Sendt: 29.04.2020

  Svart på: 12.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Det er utarbeidet veileder for hvordan man kan åpne opp landet trafikkskoler på en trygg måte, dersom det er ting som bør justeres må det være en enkel sak for å kunne komme i gang. Hvordan vil statsråden snarest sørge for at trafikkskoler og oppkjøring for førerkort kan bli igangsatt, der smittevern blir hensyntatt?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1436 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 27.04.2020

  Svart på: 29.04.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at tilsynsrådet skal drives på frivillig grunnlag, eller bør de som påtar seg oppdrag for rådet få betalt for eksempel etter sin normale timesats?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1404 (2019-2020)

  Innlevert: 23.04.2020

  Sendt: 23.04.2020

  Svart på: 29.04.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Mange som selger bilen sin opplever å måtte betale for den nye eierens bompasseringer. Dette skyldes en praksis med at man i tillegg til å melde eierskifte for bilen også må varsle bomselskapet om ny eier. Dagens praksis medfører at mange må betale store beløp for bompasseringer de aldri har foretatt. Vil statsråden ta et initiativ til å få endret denne praksisen slik at det for fremtiden vil holde med en melding om eierskifte til Statens vegvesen for at bomselskapet sender sine krav til den personen som eier kjøretøyet?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1376 (2019-2020)

  Innlevert: 21.04.2020

  Sendt: 22.04.2020

  Svart på: 28.04.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Når ser statsråden for seg at nye Agder fengsel skal åpne?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1206 (2019-2020)

  Innlevert: 10.03.2020

  Sendt: 10.03.2020

  Svart på: 13.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Erkjenner samferdselsministeren at bensinstasjonbransjens ønske om logo på avkjøringsskiltene kan ha positiv effekt for trafikksikkerheten?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1143 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Svart på: 11.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvert år er det det mange bilister som får skade på bilen grunnet dårlig kvalitet på vei eller mangelfullt vedlikehold. Det er Statens vegvesen som sikrer drift og vedlikehold av riksveiene. Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen tar ansvar når dårlig kvalitet på riksveier medfører skade på kjøretøy?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:951 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Svart på: 19.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Kan statsråden redegjøre for fremdriften med planarbeidet på E-39 gjennom Rogaland?
 • Skriftleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:949 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Svart på: 24.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Når forventer statsråden at videreføringen av Rogfast-prosjektet kan komme i gang igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:690 (2019-2020)

  Innlevert: 14.01.2020

  Sendt: 14.01.2020

  Svart på: 21.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Er statsråden enig i at det å trekke permanente tenner pga. trang tannstilling er en irreversibel og oppstartet behandling og dermed kvalifiserer til gr. C12a (funksjonelt avvik; med fare for skade på nabotenner), og mener statsråden det bør være fleksible overgangsordninger for pasienter i gammel gruppe C som har gjennomgått en slik behandling over 1-2 år med tett oppfølging av reguleringstannlegen, selv om det ikke er utløst takst 601?
 • Skriftleg spørsmål fra Kårstein Eidem Løvaas (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Svart på: 03.01.2020 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva hadde konsekvensene for Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 28,9 og 70,6 millioner kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Kårstein Eidem Løvaas (H) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:561 (2019-2020)

  Innlevert: 13.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Svart på: 20.12.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hva hadde konsekvensene for Landbruks- og matdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 7,2 og 17,7 millioner kroner?
 • Skriftleg spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:529 (2019-2020)

  Innlevert: 11.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  På hvilken måte vil statsråden følge opp rapporten fra Kriminalomsorgen og Politidirektoratet?