Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (21 - 40 av 160)
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:919 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 17.01.2022

  Svart på: 24.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Vil regjeringen vurdere mer skalerbare publikumsgrenser på arrangementer, for eksempel ved å skille på størrelse eller ved å innføre en prosentgrense for andelen seter som kan fylles?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:916 (2021-2022)

  Innlevert: 14.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Svart på: 24.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hva er lønnsnivået for ledende embedsmenn i Forsvarsdepartementet og offiserer i Forsvaret, inkludert tillegg, andre godtgjørelser og kompensasjoner, og er det mulig for offiserer og/eller departementsansatte å leie ut egen bolig under tjenestegjøring i utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:911 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Svart på: 20.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Hva er lønnsnivået for ambassadører og øvrig embetsverk i Utenriksdepartementet, og har ansatte mulighet til å leie ut egen bolig i Norge ved utenlandsoppdrag?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2021-2022)

  Innlevert: 13.01.2022

  Sendt: 14.01.2022

  Svart på: 27.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Er statsråden enig i innføringen av overtredelsesgebyr til fastleger som forskriver blåresept kan svekke pasienters rettigheter og pålegge den allerede pressede fastlegeordningen en uheldig tilleggsbyrde og vil hun foreta seg noe for at den trekkes tilbake?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:888 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil regjeringen vurdere om studentsamskipnader, som så langt ikke har vært berettiget koronakompensasjon kan bli inkludert i lønnsstøtteordningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:887 (2021-2022)

  Innlevert: 12.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Kan statsråden greie ut om korleis stoda er på sakshandsaminga for saker klaga inn for Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement, særleg om kva regjeringa no har for tiltak for å rette på den lange sakshandsamingstida?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:870 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Svart på: 19.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Vil utenriksministeren vurdere å inkludere biometrisk overvåkningsteknologi på flerbruksvarelisten over lisenspliktig materiell?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:858 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 11.01.2022

  Svart på: 17.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Danmarks forsvarsdepartement varslet i går at de vil sende en fregatt og fire kampfly til Baltikum etter forespørsel fra NATO. Har Norge fått noen henvendelse fra NATO eller NATO-allierte om å sende norske styrker til Baltikum eller andre steder nær Russlands grenser i lys av den tilspissede situasjonen mellom Russland og NATO?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:839 (2021-2022)

  Innlevert: 07.01.2022

  Sendt: 10.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hva er status for godkjenning av Bypakke Bodø fase 2?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:827 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvilke vurderinger er foretatt når det kommer til innkjøpet av droner fra DJI og mener regjeringen det er forsvarlig å gå til innkjøp av droner som er brukt til overvåkning av uigurer i Xinjiang eller som utgjør en risiko for at data kan komme på avveie?
 • Skriftleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:825 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Rette vedkommende: Utviklingsministeren

  Svart på: 13.01.2022 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  I Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022 omtales den dramatiske og negative situasjonen i flere av Norges 17 partnerland i utviklingspolitikken, som Afghanistan, Etiopia, Colombia og Myanmar. I lys av dette varslet Solberg-regjeringen at det var igangsatt en revisjon av partnerlandsstrategien for enkelte av disse landene. Den negative utviklingen har i enkelte av landene er siden blitt forverret. Hvordan arbeider regjeringen med revisjoner av strategiene?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:838 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 10.01.2022

  Svart på: 18.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Kan regjeringen og statsråden gjøre rede for hvilke vurderinger som ligger bak å fortsette på rødt nivå nasjonalt for videregående skole og gjøre forskjell på grunnskole og videregående når smittetallene i noen regioner er såpass lave, og ser regjeringen for seg å følge anbefalingene ifra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Barneombudet når man utformer tiltak for videregående skole i tiden framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:815 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Dersom hybridkabler ikke bygges ut, hvor store utgifter vil subsidier for å gjennomføre utbygging av 3 GW bunnfast havvind medføre – og har dere estimater på hvordan dette vil variere med høy og lav kraftpris i Norge, og hva blir det samfunnsøkonomiske tapet ved ikke å tillate hybridkabler?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:809 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 05.01.2022

  Svart på: 13.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvordan stiller regjeringen seg til opprettelsen av et drapsregister over drepte nordmenn i utlandet og vil regjeringen arbeide for å styrke det internasjonale samarbeidet på dette området?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:808 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 05.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Vil finansministeren vurdere å endre ordningen med betalingsutsettelse for skatter og avgifter som følge av koronapandemien, slik at innbetalingen kan være noe mer fleksibel enn dagens absolutte krav til terminbetaling?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:807 (2021-2022)

  Innlevert: 05.01.2022

  Sendt: 05.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvilken effekt vil det ha på norske strømpriser at NSL-kabelen går med redusert kapasitet fram til 14. februar?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:794 (2021-2022)

  Innlevert: 04.01.2022

  Sendt: 04.01.2022

  Svart på: 10.01.2022 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Mener statsråden at Yara bør avslutte sin kontrakt med det statlig eide hviterussiske selskapet Belaruskali, sett i lys av at landets legitimt valgte president Svetlana Tikhanovskaja i VG ber Yara opphøre kundeforholdet?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:790 (2021-2022)

  Innlevert: 03.01.2022

  Sendt: 04.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hvordan vil statsråden ta opp bruddene på humanitærretten til den hemmelige amerikanske forsvarsenheten Talon Anvil med Norges nære NATO-allierte, inkludert USA?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:783 (2021-2022)

  Innlevert: 03.01.2022

  Sendt: 03.01.2022

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 10.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan klima- og miljøministeren garantere at vernede vassdrag skal forbli vernet?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:778 (2021-2022)

  Innlevert: 03.01.2022

  Sendt: 03.01.2022

  Svart på: 10.01.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Vil utenriksministeren ta opp tiltalen mot avisutgiver Jimmy Lai med sin kinesiske motpart?