Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Oslo (1 - 20 av 91)
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:552 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hvilke leverandører og underleverandører er aktuelle for å opprette systemet for tilrettelagt innhenting?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:544 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  I hvilket omfang bruker politiet mindreårige som del av politiøvelser, og mener statsråden at dette er en praksis som bør fortsette?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:531 (2021-2022)

  Innlevert: 30.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Til behandling

  Kan klima- og miljøministeren dokumentere at budsjettenigheten mellom Ap, Sp og SV vil føre til større kutt i klimagassutslippene i 2022 enn Solberg-regjeringens budsjett for 2022 ville gjort?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:528 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Vil klima- og miljøministeren avklare, eventuelt endre, definisjonen av «fossilfrie biler» og «nullutslippsbiler» slik at flertallet på Stortinget ikke ender opp med å svekke målsetningen for nullutslippsbiler i 2025?
 • Skriftleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:527 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Til behandling

  Hvor mange tonn CO2 mer eller mindre kutter budsjettforliket (tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022) sammenliknet med budsjettforslaget til Solberg-regjeringen i 2022, og frem mot 2030?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:526 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Til behandling

  Hvor mye er regjeringens budsjettenighet med SV estimert til å kutte av CO2-ekvialenter i 2022 sammenliknet med Solberg-regjeringens budsjettforslag, og kan statsråden vise til utregningen bak svaret?
 • Skriftleg spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Til behandling

  I mars 2022 samles FNs medlemsland til fjerde og siste forhandlingsrunde om en global havavtale. Hvordan vil statsministeren, som ny leder av Det internasjonale panelet for en bærekraftig havøkonomi, bidra til at Norge tar en lederrolle i forhandlingene for å sikre en avtale som gjør det mulig å verne minst 30 prosent av verdenshavene innen 2030, slik Erna Solberg tidligere har forpliktet Norge til?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Reguleringsplan for kapasitetsutvidelse på jernbanenettet gjennom Brynsbakken i Oslo ble hastebehandlet fordi bane NOR hadde varslet at utbyggingen ville bli forsinket dersom den ikke ble behandlet på det tidspunktet. Nå har bane NOR varslet at utbyggingen forsinkes med minst 4 år likevel. Vil statsråden instruere Bane NOR til å gjøre de etterspurte utredningene av støy, lokkløsninger og bevaringshensyn i Brynsbakken og sikre at Oslo bystyre kan behandle saken på nytt?
 • Skriftleg spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:512 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren

  Til behandling

  Mener statsråden det er forsvarlig å sprenge ut en ny farled gjennom Drøbaksjeteen, slik Kystverket har planer om, med tanke på den kritiske miljøtilstanden i Oslofjorden?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:493 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Ser ministeren behov for å styrke ordninger for pårørende til kriminelle og hvordan vil ministeren jobbe videre med denne problematikken?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:491 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Hva skal til for at statsråden følger motparter i Storbritannia som ikke planlegger å sende britiske statsråder til OL i Beijing i 2022?
 • Skriftleg spørsmål fra Seher Aydar (R) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 02.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hva vil regjeringen gjøre for å forebygge partnerdrap og annen vold mot kvinner, hvor stor andel av voldtektsofrene som søkte om voldsoffererstatning i 2020 fikk innvilget erstatning og hva gjør regjeringen for å sikre at kvinner som blir utsatt for voldtekt og annen vold får rettmessig oppreisning i form av voldsoffererstatning?
 • Skriftleg spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:476 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Har det blitt bevilget midler til Bondeviks Oslosenter over statsbudsjettet fra 2006 da senteret ble startet og frem til i dag - eventuelt hvor mye og til hvilke formål?
 • Skriftleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:474 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at Avinor kan legge til rette for at utslippsfrie taxier kan velges av kunder som førsteprioritet ved lufthavnene og sikre at slik planlagt ordning ved Stavanger lufthavn kommer i gang?
 • Skriftleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:463 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Hvilke konsekvenser får begrensningene i kraftutvekslingen mellom Norge og Sverige for forsyningssikkerheten, hvilken effekt kan det få for utviklingen i strømprisene i Norge og hva vil statsråden gjøre for at normal kraftutveksling gjenopprettes?
 • Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:440 (2021-2022)

  Innlevert: 22.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil justis- og beredskapsministeren endre DSBs utkast til ny pyroforskrift slik at pyroteknikk på nytt kan brukes på en forsvarlig måte på fotballkamper i tråd med anbefalingene fra et samlet fotball-Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:432 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 30.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvorfor deltar ikke helseforetakene i forskningsforumet for veteranforskning, og kan helse- og omsorgsministeren garantere at universitetssykehusene eller helseforetakene har blitt forespurt av forsvarsdepartementet om å delta i forskningsforumet for veteranforskning opprettet av forsvarsdepartementet.
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:431 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Svart på: 30.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Hva mener regjeringen om en mulig innføring av en no-first-use eller sole-purpose policy i USAs atomvåpendoktrine, vil regjeringen støtte opp om et slikt skritt fra Biden-administrasjonen, og hva svarte Norge da vi fikk tilsendt en spørreundersøkelse om dette fra USAs myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:422 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Svart på: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Vil statsråden ta initiativ ovenfor iranske myndigheter for å sikre deres samarbeid i å få oppklart attentatet på William Nygaard i 1993?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:413 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Under COP26 ble det annonsert at Norge, Storbritannia og Tyskland vil bidra med 300 millioner kroner til Colombia for nye og forsterkede tiltak mot avskoging. Dette ble annonsert mens Colombia ble hedret for sitt arbeid mens Colombia ble hedret for sitt arbeid med å beskytte skog. Vil Norge stille tydelige, offentlige forventninger om at Colombia begynner å levere resultater i form av reduksjon i angrepene på miljø- og menneskerettighetsforkjempere, og i så fall, når og hvordan?