Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Møre og Romsdal (1 - 20 av 35)
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:545 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hva tenker helseministeren om at eldre pasienter må vente utendørs i fem timer på pasienttransport, og hvordan vil ministeren sikre at slike grove feil ikke skjer igjen?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:541 (2021-2022)

  Innlevert: 01.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å innrette spesialistutdanningen i allmennmedisin slik at vi kan få rekruttert og utdannet flere fastleger, og vil ministeren legge til rette for nasjonale løsninger slik at erfaring fra privat allmennlegetjeneste blir tellende praksis i spesialistutdanningen?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:519 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Kan statsråden gi en oversikt over estimert økning i kraftforbruk fra land, kostnader for staten gjennom petroleumsskatteregimet og kostnad per tonn redusert CO2 ved å delelektrifisere Oseberg feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samt Melkøya -anlegget, slik planene nå foreligger?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:496 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  I forrige uke mottok statsråden evalueringsrapporten om Systemet for nye metoder fra Proba samfunnsanalyse. Hvilken prosess har regjeringen lagt opp for behandlingen av denne, når sendes evalueringen på høring, og når vil Stortinget få den til behandling?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:497 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Til behandling

  Kva vil statsråden gjøre for at eksporten av norsk strøm blir redusert i ei tid med svært lave magasinfyllinger, og at den norske forbrukeren av strøm ikkje får regninga for eksport av store mengder strøm til utlandet?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:480 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Til behandling

  Vil det være aktuelt for fiskeri- og havministeren å se på kvotefordelingen mellom fartøygruppene når regjeringen skal lage en ny kvotemelding?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:477 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Svart på: 02.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Vil statsråden sørge for at helseforetakene samarbeider med og tar i bruk ledig kapasitet hos de private sykehusene for å unngå økte ventetider?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:461 (2021-2022)

  Innlevert: 24.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Til behandling

  Stemmer finansminister Vedum sin påstand om at to av tre skatteytere vil få lavere skatt med forslagene i tilleggsproposisjonen enn med Regjeringen Solberg sitt forslag?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:449 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden oppmode sine eigne Sp og Ap styrte kommunar og fylkesommunar til å redusere straumprisane til eit forsvarleg, rimeleg nivå, og ikkje berre sende skyhøge straumrekningar til innbyggjarane?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:448 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 23.11.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Svart på: 01.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kan finansministeren bekrefte om finansdepartementet har godkjent at prosjektet KJERRINGSUNDET i Møre og Romsdal, har fått løyve til å leggje til grunn i finansieringa av prosjektet eit prinsippielt grunnlag om å kunne berekne framtidige eigedomsskatteinntekter inntil 20 år fram i tid?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:417 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Kan statsråden gi svar på Høyres budsjettspørsmål nummer 85, 126 og 134-143 til statsbudsjettet 2022, som ikke ble prioritert å besvare innenfor den normale tidsrammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:394 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kva vil statråden gjere for å auke rammane til konfliktdempande tiltak til dei områda som har utfordringar med alle dei store rovdyra i Norge ?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:393 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil bruke offentlige midler på å kompensere bortfallet av EU-midler til Fortums CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:349 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Svart på: 23.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan statsråden forklare hvorfor medisiner som helsemyndighetene mener er for dyre til at norske pasienter skal få tilgang på dem, blir godkjent mye tidligere i andre europeiske land som ikke er like rike som Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:354 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Hvor mye vil fergetakstene på riks- og fylkesveifergene i Møre og Romsdal bli redusert fra 1. januar 2022 basert på Prop 1S Tillegg 1 (2021-2022) sammenlignet med dagens takstnivå?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:301 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Svart på: 16.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil olje og energiministeren sørge for at vanlige folk og næringslivet får straumrekningar no i november og desember 2021, som er på eit nivå som vanlige folk og næringslivet taklar, eller synest statsråden at 4-5-6 gongar høgare straumprisar er akseptabelt for "vanlige folk"?
 • Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:299 (2021-2022)

  Innlevert: 09.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Svart på: 15.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Når har Regjeringa tenkt å instruere Statnett til å setje i gang omfattande utbygging av linjenettet mellom NO3 og sørover?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:297 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Svart på: 22.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvordan mener helseministeren at 25 mill. kroner i øremerkede midler til fødetilbudet i Kristiansund kan bidra til å rekruttere nødvendige fagfolk til avdelingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:296 (2021-2022)

  Innlevert: 08.11.2021

  Sendt: 09.11.2021

  Svart på: 12.11.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Regjeringen Støre har kuttet bevilgningen til tilskuddsordningen for mindre byområder, kap. 1332, post 66, med kr. 30 mill., dvs. det er ikke midler til denne ordningen i 2022. Betyr det regjeringen med dette har avviklet ordningen, eller kan statsråden garantere at det vil bli bevilget penger til ordningen i 2023?
 • Skriftleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:262 (2021-2022)

  Innlevert: 04.11.2021

  Sendt: 05.11.2021

  Svart på: 11.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan helse- og omsorgsministeren forklare hvorfor pasienter med sjeldne sykdommer i Norge må vente vesentlig lengre enn pasienter i andre nordiske land for å få tilgang til nye medisiner, eller oppleve å ikke få tilgang i det hele tatt?