Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Wilkinson, Nicholas (1 - 20 av 46)
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1580 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Svart på: 29.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Volda sykehus har akuttberedskap fem dager i uka. I helgene sendes pasientene til Ålesund. Volda har egne pasienter innlagt som likevel trenger akuttberedskap. Dermed har sykehuset bemanning for å takle akutte situasjoner også i helger, men får likevel ikke være akuttsykehus. At pasienter i stedet sendes langt er unødvendig og ubehagelig for pasienter og koster mer penger. Vil statsråden åpne for akuttberedskap ved Volda sykehus syv dager i uka?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1553 (2017-2018)

  Innlevert: 09.05.2018

  Sendt: 09.05.2018

  Svart på: 23.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  NBTS har markert at de helst ikke vil tilby kjønnsbekreftende behandling til mennesker som har mottatt dette andre steder. Helsepersonell som tidligere har hjulpet pasienter tør ikke lengre hjelpe. De er redde for pasientenes utsikter til framtidig behandling og for sine egne lisenser. Kan helseministeren garantere at pasienter som får hormonbehandling utenfor NBTS ikke i ettertid vil nektes videre behandling kun på dette grunnlaget, og at pasienter dermed kan fortsette hormonbehandlingen?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1517 (2017-2018)

  Innlevert: 07.05.2018

  Sendt: 07.05.2018

  Svart på: 22.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Babcock skal overta drift av ambulanseflyene i nord. Det hevdes at Babcock har inngått intensjonsavtale med Bedriftskompetanse AS om personalrekruttering dersom Babcock vinner anbudet. Helse Nords styreleder Marianne Telle er samtidig administrerende direktør av Bedriftskompetanse AS. Telle er også så nær venninne med Babcocks prosjektleder at hun var hennes forlover. Har anbudsprosessen vært i tråd med regelverket om habilitet?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1511 (2017-2018)

  Innlevert: 04.05.2018

  Sendt: 07.05.2018

  Svart på: 15.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Det har gått en lengre diskusjon om fastlegenes arbeidspress, listelengde og inntekt. Hva er det faktiske typiske lønnsnivået til fastleger basert på listelengde med dagens finansieringssystem?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1419 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Svart på: 08.05.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Mesteparten av norsk alkohol drikkes hjemme. Alkohol som drikkes på serveringssteder er bedre regulert og er i tillegg med å sikre norske arbeidsplasser. SV mener derfor det er bra for folkehelsen at alkohol i større grad drikkes på serveringssteder enn hjemme. Prisen er høyere på serveringssteder, men en differensiering av alkoholavgiften mellom salg i butikk og servering kunne bedret forskjellen. Storbritannia har slik differensiering. Har det hatt en positiv effekt på drikkemønsteret?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1418 (2017-2018)

  Innlevert: 25.04.2018

  Sendt: 25.04.2018

  Svart på: 04.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Flere og flere sliter psykisk. Spiseforstyrrelser er de lidelsene som tar flest liv i psykiatrien. Anoreksi har blitt den 3. vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Europa. 1910 personer i psykisk helsevern har tatt selvmord de siste åra, mange av dem med spiseforstyrrelser. For å forbedre kvaliteten på tilbudet så flere får bedre hjelp må vi vite hvilke tilbud som fungerer best. Har statsråden evidens for hvilke klinikkers behandlingsopplegg som fungerer best i dag? Hvis ikke, vil han skaffe det?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1398 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Svart på: 26.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Behandlingstilbud med fysioterapi i varmt klima kan utgjøre et godt behandlingstilbud og et verdifullt supplerende tilbud for personer med MS. Det konkluderte prøveprosjektet i regi av Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus med i 2009. Hva vil statsråden gjøre for at flere MS-syke skal få behandlingstilbud i varmt klima, uavhengig av om de har råd til å finansiere det selv?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1397 (2017-2018)

  Innlevert: 20.04.2018

  Sendt: 23.04.2018

  Svart på: 04.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Spillavhengige får ofte lignende behandlingsløp som rusavhengige, men har som regel behov for annen behandling. WHO er i gang med å innarbeide Spillavhengighet i diagnoselisten. Det er fortsatt ingen oversikt over antallet spillavhengige i Norge og vi vet ikke omfanget, men flere mener problemet er økende. Hva gjør helseministeren for å sikre denne voksende pasientgruppen som trolig snart blir en diagnosegruppe i WHO et bedre behandlingstilbud enn de har i dag?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1307 (2017-2018)

  Innlevert: 10.04.2018

  Sendt: 11.04.2018

  Svart på: 12.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hjernehelsestrategien har viktige tiltak og mål som kan gjøre livene til mange bedre, og gjøre at færre blir syke. Strategien gjelder fra 2018 til 2024, men pasientorganisasjonene rapporterer at de ikke har sett noe til konkrete tiltak ennå. Strategien får først effekt når den settes ut i live med finansiering og konkrete tiltak. Hva er framdriftsplanen for finansiering og iverksetting av tiltak for å nå hvert mål og delmål på side 10 i rapporten, og eventuelle andre tiltak som planlegges?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1306 (2017-2018)

  Innlevert: 10.04.2018

  Sendt: 11.04.2018

  Svart på: 18.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Det har vært flere saker der sykehus er blitt bygget for små til å dekke befolkningen de skal dekke på en skikkelig måte. Herunder Kalnes og Ahus. Nå skal nye Aker og Gaustad sykehus bygges i Oslo, og helseforetaket vil legge ned Ullevål. SV er bekymret for kapasiteten. Hva ligger til grunn for beregningene av sykehusstørrelse og befolkningens behov?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1270 (2017-2018)

  Innlevert: 05.04.2018

  Sendt: 06.04.2018

  Svart på: 13.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Forskjellene i Norge øker. Kjeveortopeder opplever allerede i dag at foreldre må takke nei til tannregulering for barna fordi det er for dyrt. Nå kan støtten til mange kuttes helt om Helsedirektoratet får støtte for sitt forslag der flere skal miste all støtte til tannregulering. Dette er pasienter der behovet er mindre enn for andre - men likevel tydelig til stede. Mener statsråden det er greit at tannstillingen din skal avgjøres av hvor mye penger foreldrene dine har?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1269 (2017-2018)

  Innlevert: 05.04.2018

  Sendt: 06.04.2018

  Svart på: 12.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  Retten til ny vurdering er en viktig rettssikkerhetshjemmel. Den gjelder bare innenlands, noe SV støtter i vanlige saker. Men situasjonen er annerledes når det bare finnes ett miljø og pasienten dermed i praksis ikke har rett til en ny vurdering. Dette gjelder for eksempel Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS). Vil statsråden åpne for rett til ny vurdering i utlandet når det ikke er mulig i Norge, eller vurdere nye tiltak for å sikre alle rett til ny vurdering i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1212 (2017-2018)

  Innlevert: 21.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Svart på: 04.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  På Brånåsen i Skedsmo kommune er det bygget et boligfelt ved plassen for det tidligere avfallsdeponiet. Avfallet brytes ned over tid og nå er det målt høyekonsentrasjoner av deponigass. Flere av innbyggerne har fått helseplager. Det er i dag ikke nasjonale regler eller råd mot bygging så tett opptil gamle deponier. Vil statsråden revurdere regelverket og statlige råd, og foreslå innstramninger for å sikre innbyggere mot deponigass?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til eldre- og folkehelseministeren

  Dokument nr. 15:1198 (2017-2018)

  Innlevert: 19.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Svart på: 04.04.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  SV har lenge jobbet for et eget eldreombud for eldre i Norge. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil "etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene". Hva er prosessen og tidsplanen for å få på plass eldreombudet (eldre- pasient- og brukerombudet)?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1195 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Svart på: 04.04.2018 av helseministeren Bent Høie

  I valgkampen lovet helseministeren å løfte ME-syke og deres behov for hjelp. Etter valget har det vært stille, utenom en liten ekstrabevilgning til forskning der SV og regjeringspartiene stemte sammen. SV er utålmodige etter bedre behandlingstilbud for ME-syke og mer forskning. Hva vil helseministeren gjør for å bedre ME-syke sin situasjon framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1187 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 19.03.2018

  Svart på: 03.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Det har i mange år lekket radioaktive stoffer ut av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Det er bekymring for avrenning ned til drikkevannet Gjersjøen. Det er 11 år siden saken ble sendt forurensningsmyndighetene, og nå viser det seg at det er enda større volumer forurenset materiale på Taraldrud. Området ligger i marka, men selskapet som eier eiendommen, og visste om forurensingen da de kjøpte, prøver å koble mulig opprydning til deres rett til næringsutvikling. Hva har ministeren tenkt å gjøre for å rydde opp?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1140 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Svart på: 20.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Diabetikere i Norge, og Beslutningsforum for nye metoder, avventer avklaring fra helsedepartementet og statsråden om finansiering og informasjonssikkerhet for å kunne ta i bruk Freestyle Libre. Departementet har hatt siden 23. oktober på å gjøre slike avklaringer. Hvor lang tid vil det ta før statsråden avklarer, altså når vil avklaringen være klar?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1139 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Svart på: 20.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  I Spania får nå alle som trenger det Spinraza. I Norge får kun de under 19 år tilbud om Spinraza. SV har fremmet forslag om å bruke TRIPS-avtalen for å tvangslisensiere legemiddelet så alle som trenger det kan få. Kan statsråden gi informasjon om hvor vi er i forhandlinger om at flere skal få Spinraza?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1072 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Svart på: 13.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  I spontanspørretimen 28.2 2018 stilte jeg helseministeren tre konkrete spørsmål. Ingen ble besvart. De er alle spørsmål jeg fortsatt ønsker svar på. Vil statsråden besvare dem skriftlig i stedet?
 • Skriftleg spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:986 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 19.02.2018

  Svart på: 01.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Det er mangel på jordmødre i oppfølgingen av gravide. I Dagsavisen 12. februar kan vi lese om en kvinne som blir nektet retten til å velge jordmor. Kommunene tjener mer på å sende mødre til fastlegen enn til jordmødre. Hva vil helseministeren gjøre for å rette skjevheten for kommunene, og sikre alle kvinner muligheten til å velge jordmor?