Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Hussein, Marian (1 - 1 av 1)
 • Skriftleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2018-2019)

  Innlevert: 06.06.2019

  Sendt: 07.06.2019

  Svart på: 13.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Institutt for samfunnsforskning (ISF) publiserte 6. juni 2019 en rapport om erfaringer og konsekvenser ved regjeringens tilbakekallspolitikk. Rapporten viser at dagens tilbakekallspraksis gir seg utslag i dårligere livskvalitet og fører til en bråstopp i integreringen. Hvordan vurderer statsråden forholdet mellom de ressursene regjeringen nå bruker på tilbakekallsaker versus den påkjenningen dette medfører for integreringen til familiene som rammes?