Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Avgrens utvalet

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Gunnes, Jon (1 - 7 av 7)
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1364 (2017-2018)

  Innlevert: 17.04.2018

  Sendt: 18.04.2018

  Svart på: 03.05.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at det bygges ut tilstrekkelig med ladeinfrastruktur for elkjøretøy i Finnmark og Nord-Troms?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1251 (2017-2018)

  Innlevert: 03.04.2018

  Sendt: 04.04.2018

  Svart på: 17.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Utover Follobaneprosjektet – hvordan har norske aktører klart seg i konkurransen om øvrige jernbanekontrakter de siste årene, og har statsråden noen anslag/oversikt over hvor stor del av Follotunnelkontraktenen som ender hos norske entreprenører?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1250 (2017-2018)

  Innlevert: 03.04.2018

  Sendt: 04.04.2018

  Svart på: 06.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Det har vært en betydelig vekst i jernbanesatsingen over statsbudsjettet de siste årene. Men aller viktigst er veksten i antall reisende og transportvolumene på jernbanen. Kan statsråden gi en oversikt over veksten i antall reisende og utviklingen i godstransport på jernbanen de siste stortingsperiodene (for eksempel 2010-13 vs. 2014-17), så vel som utviklingen i bevilgning til vedlikehold, planlegging og investeringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:658 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Svart på: 16.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden sette i gang planarbeidet for at det før 2023 kan bygges omkjøring utenom Fagernes, og de ulykkesutsatte strekningene i Reiessvingen og Røn, slik stortingsflertallet har vedtatt, og vil statsråden sørge for sammenhengende lik standard på 8,5 meters bredde for de nye prosjektene på E16?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:548 (2017-2018)

  Innlevert: 13.12.2017

  Sendt: 14.12.2017

  Svart på: 21.12.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Er alle alternative arealer vurdert i forbindelse med bygging av nytt kyllingslakteri på god dyrkamark i Orkdal i Sør-Trøndelag?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:381 (2017-2018)

  Innlevert: 27.11.2017

  Sendt: 28.11.2017

  Svart på: 30.11.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva vil statsråden gjøre for at Nye Veier skal kunne opprettholde et høyt utbyggingstempo samtidig som entreprenører og underentreprenører får den nødvendige fleksibiliteten de trenger når det gjelder arbeidstidsordninger som det er behov for?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:63 (2017-2018)

  Innlevert: 17.10.2017

  Sendt: 17.10.2017

  Svart på: 24.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Viser til vedtatt Statsbudsjett for 2017 og fremlagt budsjett for 2018, der det blir etablert en nasjonal bindende regel om at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn halv pris for parkering, ferger og bompenger. Når vil de endelige forskriftene for statlig og fylkeskommunal fergedrift være klare?