Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2020-2021)
Om at mange veteraner opplever at rettighetene deres ikke blir sikret, eller at gjennomføring av vedtatte forbedringer går for sakte, på tross av regjeringens tverrsektorielle veteranarbeid
Datert: 09.04.2021
Svart på: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): I veteranmeldingen "Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid", jf. Meld. St. 15 (2019–2020), fremhever regjeringen blant annet det tverrsektorielle samarbeidet for veteraner og at regjeringens veteranarbeid er utvidet fra seks til syv departementer. Likevel opplever mange veteraner at deres rettigheter ikke blir sikret, eller at gjennomføring av vedtatte forbedringer går for sakte.

Kan de syv departementene redegjøre for det pågående veteranarbeidet de deltar i nå, hva har regjeringen gjort for å gjennomføre vedtak om å sikre gjenopptakelse av avslag som kan stride med gjeldende rett, og når vil ordningen være på plass?

Les heile debatten