Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2020-2021)
Om tiltak for å sikre tidlig identifisering og hjelp til kvinner som får depressive symptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel, og hva som gjøres for å øke helsepersonells kunnskap om dette
Datert: 09.04.2021
Svart på: 03.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hvert år får én av ti norske kvinner depressive symptomer i forbindelse med svangerskap og fødsel. En ny norsk rapport viser at kvinnen ikke får god nok oppfølging, og mange fanges ikke opp. Fravær av behandling kan medføre store konsekvenser for mor, baby, familie og samfunnet generelt. Forskere mener at helsepersonell ikke har god nok kunnskap om perinatal helse. Nå etterlyses en nasjonal satsing, særlig siden pandemien har gjort at mange er sterkere berørt enn før. Når så mange gravide og barselkvinner er i risiko for å utvikle depresjonssymptomer, bør anbefalingen om screening få høyeste prioritet.

Hva er regjeringens tiltak for å sikre tidlig identifisering og hjelp til gravide og barselkvinner som utvikler nedstemthet og fødselsdepresjon i graviditet og etter fødsel, og hva gjøres for å øke helsepersonells kunnskap om dette?

Les heile debatten