Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2020-2021)
Om å ta opp modellene for samfunnsøkonomisk nytte ved utbygginger i norsk samferdsel til ny vurdering, da Norge vektlegger tidsbesparelse langt mer enn våre naboland og karbonpris for utslipp langt mindre enn Sverige
Datert: 18.03.2021
Svart på: 20.04.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er et sentralt begrep for beslutninger for utbygginger innen norsk samferdsel. I modellene inngår viktige parametere som tidsbesparelse og karbonpris for utslipp. Norge vektlegger tid spart langt mer enn våre naboland, og karbonprisen langt mindre enn f.eks. Sverige. Prosjekter med redusert reisetid kan komme bra ut selv med dårlig klimabudsjett. Tre forskere ved Transportøkonomisk institutt skrev dette i Samferdsel nylig: "De norske nasjonale transportplanene bidrar til et netto samfunnsøkonomisk tap samtidig som de har bidratt til netto økning av CO2-utslipp."

Hvilke vurderinger ligger bak regjeringens valg av en karbonpris på 1 500 kroner, og vil statsråden ta opp modellene for samfunnsøkonomisk nytte til ny vurdering?

Les heile debatten