Interpellasjon fra Mari Holm Lønseth (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2020-2021)
Om å styrke arbeidet med psykisk helse i tiden som kommer, med henvisning til ensomhet og andre konsekvenser av strenge smitteverntiltak det siste året
Datert: 11.03.2021
Svart på: 13.04.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Mari Holm Lønseth (H)

Spørsmål

Mari Holm Lønseth (H): Mange har vært ensomme det siste året. Ifølge tall fra FHI er 1/3 studenter ensomme. Personer på hjemmekontor rapporterer om økte psykiske plager. Hjelpetelefonene opplever stor pågang. Det er viktig å hindre at ensomhet utvikler seg til psykiske problemer. Høyre har i hele sin regjeringsperiode prioritert psykisk helse med flere lavterskeltilbud, fritt behandlingsvalg, pakkeforløp for psykisk helse og kortere ventetider. Selv om tjenestene er rustet opp, trenger flere hjelp i tiden fremover. Konsekvensene av strenge smitteverntiltak for den psykiske helsen gir grunn til bekymring. For noen kan ensomheten vokse seg større og i verste fall gi nye psykiske problemer. For andre kan tiltakene føre til tilbakefall. Det er behov for en fortsatt kraftfull satsing på psykisk helse.

Hva vil statsråden gjøre for å styrke arbeidet med psykisk helse i tiden som kommer?

Les heile debatten