Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2020-2021)
Om den markante økningen i politiets oppdrag knyttet til psykiatri, og om samarbeid mellom helsetjeneste og politi for å gi alvorlig psykisk syke god og verdig oppfølging og behandling
Datert: 15.01.2021
Svart på: 04.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Politiets oppdrag knyttet til psykiatri har økt markant siden 2014, ifølge Politidirektoratet. I 2014 var antall oppdrag knyttet til psykiatri på vel 10 000, mens det i 2019 var økt til over 50 000 oppdrag på landsplan. I løpet av halvannet år er tre psykisk syke personer skutt og drept av politiet. Det er nødvendig å løfte frem denne debatten og stille spørsmål ved utviklingen.

Hva er bakgrunnen for at antall psykiatrioppdrag hos politiet er økt, er dette rett bruk av politiets ressurser, kan uheldige hendelser ha vært unngått, er økt politihåndtering rett behandling av mennesker med alvorlig psykisk sykdom og deres familier, kan statsråden redegjøre for bakgrunnen for denne utviklingen i psykiatrioppdrag i politiet, og om hva som gjøres for å sikre et forsvarlig samarbeid mellom helsetjeneste og politi for å gi mennesker med alvorlig psykisk sykdom god og verdig oppfølging og behandling?

Les heile debatten