Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om etablering av et pilotprogram for industri 4.0
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (03.06.2021 Kl. 15:07:58)
 2. 1b Alternativ votering

  (03.06.2021 Kl. 15:07:58)
 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om etablering av et pilotprogram for industri 4.0. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar