Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:15:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 6 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:16:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:16:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 5 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:16:52)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:18:01)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (07.12.2020 Kl. 15:18:26)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet

  Votering fordelt på:

 7. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven og statsborgerloven. Endringene innebærer å heve botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år for en utlending som har fått innvilget opphold etter utlendingsloven § 28 eller utlendingsloven § 38, og for en utlending som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring med slik utlending. Endringene gjelder fra 1. desember 2020. Endringene gjelder likevel ikke for utlending som per 1. desember 2020 oppfylte botidskravet på tre år for rett til permanent oppholdstillatelse (uavhengig av om det er fremsatt søknad eller ikke), forutsatt at vedkommende fremsetter søknad om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021. Stortinget har videre fattet anmodningsvedtak om bl.a. et klarere skille mellom konvensjonsstatus (asyl) og subsidiær beskyttelse;

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla