Voteringsoversikt for sak:

Kommuneproposisjonen 2021
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:14:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 25 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:14:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 26 på vegne av R.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:14:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 17 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:15:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 19 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:15:39)

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:16:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 21 på vegne av SV.

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:16:20)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 16 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:16:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 15 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:16:53)

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:17:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 14 på vegne av Sp og SV.

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:17:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 11 på vegne av A.

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:17:51)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 8 - 10 på vegne av A og SV.

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:18:12)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 7 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:19:10)

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:19:39)

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:20:26)

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:20:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:21:10)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 24 på vegne av FrP.

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:21:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  romertallene V, VI, VII, VIII, IX og X.

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:21:46)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 21. 21 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:22:03)
  For

  Det ble votert over:

  romertallene III og IV.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 22. 22 Votering

  (17.06.2020 Kl. 15:22:11)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 23. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet Kommuneproposisjonen 2021, jf. Innst. 383 S (2019-2020). Stortinget har vedtatt å gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 377 mill. kroner for 2021. Beløpet foreslås bevilget over kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner. Stortinget har videre vedtatt flere anmodninger til regjeringen. Disse omhandler frivilligsentralene, retningslinjer og tilskuddsordning i forbindelse med fergeavløsningsordningen, behovet for kompensasjon til kommunesektoren, samlede økonomiske konsekvenser av koronapandemien for kommunesektoren i 2020, toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester, fordeling av ekstrabevilgning til fergefylkene, vedlikehold og investering i fylkesveinettet, og situasjonen for kollektivtransporten og hvordan fylkeskommunene kompenseres for reduserte inntekter som følge av smitteverntiltak som reduserer kapasiteten.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar