Voteringsoversikt for sak:

Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2020 Kl. 15:07:08)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet langtidsplanen, og vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt å sende proposisjonen tilbake til regjeringen. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2020 med en ny proposisjon utarbeidet i tråd med komiteens flertallsmerknad med henvisning til 8 elementer listet opp i merknaden.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar