Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (04.02.2020 Kl. 15:08:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Dokument 8:52 S (2019-2020)

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar