Voteringsoversikt for sak:

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:52:45)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:53:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (19.06.2019 Kl. 22:53:14)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m. Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar