Voteringsoversikt for sak:

Endringer i abortloven (fosterreduksjon)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2019 Kl. 00:15:06)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2019 Kl. 00:15:30)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har vedtatt endringer i abortloven som innebærer at loven får en ny bestemmelse om fosterreduksjon. Fosterreduksjon er et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingesvangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller flere fostre. Fosterreduksjon skal bare kunne foretas etter tillatelse fra en abortnemnd. Nemnda kan innvilge fosterreduksjon dersom vilkårene som følger av dagens praksis om svangerskapsavbrudd etter 12. uke, er oppfylt. I tillegg kan fosterreduksjon innvilges der antall fostre reduseres til to eller flere etter en vurdering av risiko for spontanabort og for tidlig fødsel. Dersom særlige forhold ved kvinnens helsetilstand gjør det nødvendig for å redusere faren for spontanabort og for tidlig fødsel, kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall fostre reduseres til ett. Lovendringen ble vedtatt med støtte fra regjeringspartiene, samt fra enkelte representanter fra Senterpartiet.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla