Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:33:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:33:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:34:01)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar