Voteringsoversikt for sak:

Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:32:22)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarvbeidet - en parallellrevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere gjennomføringen av den norsk-russiske avtalen om miljøvernsamarbeid og utarbeide anbefalinger til myndighetene om utviklingen av samarbeidet. Komiteen slutter seg i innstillingen til Riksrevisjonens anbefalinger og forventer at de blir fulgt opp.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar