Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (14.06.2019 Kl. 13:07:22)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (14.06.2019 Kl. 13:07:22)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Representantforslag om å sikre at bedrifter hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge ble forkastet med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar