Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (21.05.2019 Kl. 13:16:57)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (21.05.2019 Kl. 13:16:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø. Regjeringspartiene støtte ikke forslaget, og det ble dermed ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar