Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2019 Kl. 16:16:55)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (06.06.2019 Kl. 16:17:30)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (06.06.2019 Kl. 16:17:30)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Representantforslaget fra MDG ble ikke vedtatt, i likhet med to mindretallsforslag fra Ap. Flertallet viste bl.a. til at Stortinget i juni 2018 gjorde en rekke anmodningsvedtak for å motvirke kroppspress blant barn og unge, og at regjeringen er godt i gang med å følge opp disse.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar