Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (23.05.2019 Kl. 15:31:42)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (23.05.2019 Kl. 15:31:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet de Grønne om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) reell for alle. Forslagene som SV fremmet i saken fikk støtte av MDG og R, og oppnådde ikke flertall. I komiteens innstilling blir det vist til at regjeringen har signalisert at det skal nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede om BPA-ordningen fungerer etter hensikten.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar