Voteringsoversikt for sak:

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:05:42)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. 2 Votering

  (14.03.2019 Kl. 16:05:51)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen til Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU. Stortingets vedtok forslaget fra regjeringen.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla