Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.03.2019 Kl. 17:58:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2a Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 17:59:28)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2b Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 17:59:28)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har handsama eit representantforslag frå Senterpartiet om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak. Representantforslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen