Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:00:29)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (12.03.2019 Kl. 18:00:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 2 Votering

  (12.03.2019 Kl. 18:00:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet. Representantforslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar